แนวโน้มอสังหาริมทรัพย์แนวราบ บนทำเลรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ในหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการ เพื่อรองรับการเติบโตของจำนวนประชากร และเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง (เตาปูน – คลองบางไผ่) ก็เป็นโครงการหนึ่งในนั้น เป็นเส้นทางคมนาคมรถไฟฟ้าที่มุ่งสู่จังหวัดนนทบุรี ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยแหล่งใหม่นี้ มีการก่อสร้างโครงการทั้งแนวราบและแนวสูง รองรับอุปสงค์ใหม่ที่ขยับขยายสู่เขตปริมณฑลมากขึ้น เนื่องจากราคาที่ดินในเขต กทม.ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากการสำรวจปลายปีค.ศ.2017 เทียบกับต้นปีค.ศ.2018 พบว่าบริเวณที่มีกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจมากที่สุดในพื้นที่กรุงเทพฯ หรือ CBD ราคาที่ดินปรับขึ้นเฉลี่ย 6.4% ตามแนวรถไฟฟ้า BTS 6.5% ตามแนวรถไฟฟ้า MRT 8.9% กรุงเทพฯชั้นกลาง 4.3% และกรุงเทพฯ ชั้นนอกปรับตัว 4% ราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อราคาอสังหาฯด้วย เนื่องจากเป็นต้นทุนที่ถูกนับรวมเข้าไป ระดับราคาอสังหาฯถูกปรับขึ้น โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยแนวราบ เนื่องจากที่ดินในเขตเมืองลดลง ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถพัฒนาโครงการได้จึงเริ่มขยายสู่พื้นที่นอกกรุงเทพฯ พื้นที่ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี สมุทรปราการ และนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรีเป็นศูนย์รวมสถานที่สำคัญหลายแห่ง ทั้งสำนักงาน บริษัทเอกชน ศูนย์ราชการ สถานศึกษา สถานพยาบาล ศูนย์การค้า ศูนย์ประชุม รวมไปถึงแหล่งที่อยู่อาศัยของชุมชนดั้งเดิม มีถนนเชื่อมต่อไปยังจังหวัดปทุมธานี อยุธยา สุพรรณบุรี และนครปฐมได้ง่าย สามารถพัฒนาให้รองรับการเติบโตในอนาคตได้ รัฐบาลจึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรถไฟฟ้า สู่เขตปริมณฑลนนทบุรี จึงเกิดการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ที่มีจุดเริ่มต้นจากสถานีเตาปูน ที่เป็นจุดอินเตอร์เชนจ์รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เชื่อมต่อไปยังนนทบุรี

การสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วยลดปัญหาการจราจรของผู้คนที่จะเดินทางเข้าสู่จังหวัดนนทบุรี และยังช่วยให้การเดินทางจากนนทบุรีสู่รอบนอกมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วย อาทิ จากเดิมที่ใช้เวลาบนท้องถนนนานนับชั่วโมง เมื่อเดินทางโดยรถไฟฟ้าอาจย่นระยะเวลาเหลือเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น

แม้ที่ผ่านมาช่วงปลายปีค.ศ. 2017 ผู้ใช้รถไฟฟ้าสายสีม่วงมีจำนวนไม่มากนัก แต่หลังจากมีการเชื่อมต่อสถานีบางซื่อกับเตาปูน พบว่าผู้ใช้บริการเพิ่มสูงขึ้น ผู้โดยสารเฉลี่ยอยู่ที่  5.2 หมื่นคนต่อวัน ในวันจันทร์ – ศุกร์ และ 3 หมื่นคนต่อวัน ในวันเสาร์ – อาทิตย์ และคาดว่าในปี ค.ศ. 2020 รถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) จะแล้วเสร็จ พร้อมใช้บริการ ซึ่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูจะเป็นสถานีเริ่มต้นที่สถานีศูนย์ราชการ นนทบุรี และเป็นจุดอินเตอร์เชนจ์ระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีชมพู ผ่านแยกแคราย เชื่อมต่อไปยังมีนบุรี

รถไฟฟ้าสายสีม่วง ประกอบด้วย สถานียกระดับจำนวน 16 สถานี ได้แก่ เตาปูน บางซ่อน วงศ์สว่าง แยกติวานนท์ กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ราชการนนทบุรี ศรีพรสวรรค์ แยกนนทบุรี1 สะพานพระนั่งเกล้า ไทรม้า บางรักน้อยท่าอิฐ บางรักใหญ่ บางพลู สามแยกบางใหญ่ ตลาดบางใหญ่ และคลองบางไผ่ รวมระยะทางทั้งหมด 23 กิโลเมตร

สถานีบางใหญ่และคลองบางตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางใหญ่และบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และร้านอาหาร นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้สถานพยาบาล และสถานศึกษาอีกด้วย ด้วยความครบครันของสถานที่ที่กล่าวมา ทำให้เกิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะแนวราบ ซึ่งเหมาะแก่การพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบครอบครัวขนาดใหญ่ มีความเป็นส่วนตัว ผู้คนไม่พลุกพล่าน และการจราจรไม่คับคั่ง การเดินทางสะดวกสบาย ดดยการใช้บริการรถไฟฟ้า

จากการสำรวจราคาที่ดินในเขตอำเภอบางใหญ่ และบางบัวทองระดับราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 8 – 9 หมื่นบาทต่อตารางวา ราคาบ้านเริ่มต้นที่ หนึ่งล้านปลายๆ ถือว่ามีความคุ้มค่า เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ในเมืองนนทบุรีหรือกรุงเทพมหานคร ผู้คนจากเขตเมืองเริ่มขยับขยายหาที่อยู่อาศัยในเขตปริมณฑลมากขึ้น ด้วยระดับราคาที่ต่ำกว่า และคุ้มค่ามากกว่า

ทั้งกลุ่มคนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงมองหาที่อยู่อาศัยสำหรับขยายครอบครัวเพิ่มเติม พื้นที่ใกล้รถไฟฟ้านี้จึงเป็นตัวเลือกที่ดีและเหมาะสม นอกจากการเดินทางสะดวกแล้ว ในอนาคตการมีการเติบโตในหลากหลายด้าน ส่งผลให้ราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย คนที่สนใจสงทุนสามารถจับจองเพื่อสร้างผลกำไรในระยะยาวได้แน่นอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *